امين روانبخش

طراحی وب سایت

هوشمندسازی کسب و کارها

مدرنیزاسیون فرآیندها

هوش تجاری PowerBi

پشتیبانی و راه اندازی میکروتیک

پشتیبانی و راه اندازی سرورهای مجازی VM

امين روانبخش

طراحی وب سایت

هوشمندسازی کسب و کارها

مدرنیزاسیون فرآیندها

هوش تجاری PowerBi

پشتیبانی و راه اندازی میکروتیک

پشتیبانی و راه اندازی سرورهای مجازی VM

Blog Post

استخدام کارشناس کامپیوتر آقا مسلط به طراحی سایت سخت افزار و نرم

اکتبر 3, 2012 طراحی سایت موسسه

شرکت توزیع , سراسری دارو , کارشناس کامپیوترآقا مسلط به , طراحی سایت سخت افزار , ونرم افزارهای کاربردی
۵۴ – ۸۴۰۵۴۰۵۳ فکس : ۸۸۵۳۶۹۷۰

Write a comment