امين روانبخش

طراحی وب سایت

هوشمندسازی کسب و کارها

مدرنیزاسیون فرآیندها

هوش تجاری PowerBi

پشتیبانی و راه اندازی میکروتیک

پشتیبانی و راه اندازی سرورهای مجازی VM

امين روانبخش

طراحی وب سایت

هوشمندسازی کسب و کارها

مدرنیزاسیون فرآیندها

هوش تجاری PowerBi

پشتیبانی و راه اندازی میکروتیک

پشتیبانی و راه اندازی سرورهای مجازی VM

Blog Post

نظر برای قیمت طراحی سایت

سپتامبر 15, 2012 طراحی سایت موسسه

عاشق آن وهم اگر صادق بود ************* آن مجازش تا حقیقت می کشد

شرح می خواهد بیان این سخن ************* لیک می ترسم ز افهام کهن

فهم های کهنه ی کوته نظر ************* صد خیال بد درآرد در فَکَر

Write a comment