امين روانبخش

طراحی وب سایت

هوشمندسازی کسب و کارها

مدرنیزاسیون فرآیندها

هوش تجاری PowerBi

پشتیبانی و راه اندازی میکروتیک

پشتیبانی و راه اندازی سرورهای مجازی VM

امين روانبخش

طراحی وب سایت

هوشمندسازی کسب و کارها

مدرنیزاسیون فرآیندها

هوش تجاری PowerBi

پشتیبانی و راه اندازی میکروتیک

پشتیبانی و راه اندازی سرورهای مجازی VM

Blog Post

چگونه از آیکونها در طراحی سایت استفاده کنید | behprint.com

سپتامبر 12, 2012 طراحی سایت موسسه

یکی از مهمترین المان در طراحی سایت استفاده و ایجاد آیکونهای حرفه ای در ساخت و طراحی یک وب سایت حرفه ای است. برای شما نمونه‌هایی حرفه ای از استفاده مناسب آیکونها در سایتهای معروف آماده کرده ایم.

۱٫ Choose a pattern that suits a site.


Site: Off Road Studios

Every website has a possess pattern judgment and theme. Make certain that when we use icons, a demeanour of conceptualizing them would demeanour suitable to a whole site as well. Doing this would make a site demeanour some-more appealing and would even make it some-more appealing to readers. The purpose of regulating an idol might change though we still have to see to it that your idol pattern looks one with a site.

۲٫ Use colors that would stress it.

Site: Worry Free Labs

Part of a website’s pattern elements is a use of colors. There would positively be a color palette that we use for your site. See to it that your idol could be simply beheld with a choice of colors we used. You can use resisting colors or other colors that would compare a site’s colors. Some even use plain or monochromatic icons to make it demeanour some-more eye-catching. This would be required to cruise generally when a icons are placed on a header.

۳٫ Use elementary idol designs.

Site: Wear You Belong

If we wish to go minimal, we can emanate icons that are elementary nonetheless recognizable. Simple icons can still mount out even in a header generally if a colors used could prominence them. Most sites use shapes, or silhouette-like images as icons and they are no doubt effective. They can pull a eyes of a readers towards it due to a singular and infrequently puzzling shape.

۴٫ Add some-more sum to it.

Site: World of eStore

While others are regulating elementary idol designs, some select to make it detailed. It also looks good for a site though it would be endorsed to use minute icons usually if they are to be used in bigger sizes like what we see on a representation above. If used on smaller sizes, a sum will not be seen and it would be fatuous to pattern icons with many sum when it can’t be visible.

۵٫ Use it for visible seductiveness in navigation.

Site: Luhse Tea

Navigations are many of a time placed during a header. Make it demeanour some-more visually engaging by regulating icons and not merely text. Doing this would positively give your site a good look. See to it that a idol designs we use for your navigation would paint it well. Like if we use an idol for “Home”, make certain that a users can commend it that it leads to a homepage.

۶٫ Use it to prominence some elements.

Site: Urban Gap

In a header, some equipment would also be enclosed that needs to be given emphasis. Use your icons to lead a reader’s eyes towards those elements that we wish them to see during once. Using icons would not only make it demeanour some-more appealing though will also make readability easier. It can also be an combined cause to simply surprise a users what your site unequivocally is.

۷٫ Create icons for amicable media.

Site: I Am Tiago

Another intelligent approach of regulating icons is by regulating it as buttons for your amicable media promotion. It can indeed be partial of a header. It can supplement beauty to a header and it is also organic during a same time. Design icons for amicable media and see to it that it looks informed and tangible for easier amicable media promotion.

۸٫ Design it as partial of branding.

Site: Denise Chandler

Aside from your logo, colors, association name and rise styles that we use for a site that can be partial of a branding, we can also embody a icons. Icons can best paint your site, too. Some even use mascots as icons that is even some-more effective. You can do this by formulating idol designs that not only paint your site and a categories, though would also tell a summary and a celebrity per your company. Let it simply tell a users a kind of niche we go and a kind of services we might offer.

۹٫ Design icons to paint a category.

Site: Webfoo London

Categories can also be placed during a header. Instead of merely regulating plain text, try regulating icons. Just make certain that a icons we used are suitable for a category. Design it in a demeanour that would immediately let a users know what kind of difficulty they are looking into. This will not only make your site seem good though it can also lead to good website usability and easy navigation.

۱۰٫ Create an idol with a message.

Site: Clear Air Challenge

Every component in a website are important. Some might merely supplement beauty though some would unequivocally be there for a certain function. Some icons are placed in sequence for a readers to know what a site is for and what it is about. Like a instance above, one demeanour would let one know that it deals with purify atmosphere depending on a use of a certain kind of transportation.

It’s Your Turn Now

The header would positively demeanour most appealing with icons on it. Of course, a icons has to be designed in a good approach so that it can be an combined beauty and not merely a daze to site’s look. If we have seen some sites that make use of icons for a header, we can share that to us. Or we can also supplement some points to what we have mentioned above.

Related Posts

Author:

A Civil Engineer who has a construction business in a Philippines and a girl proffer for a county organization. She also contributes for a internal journal due to her invariable passion to write.

ادامه مطلب در منبع : naldzgraphics

مطالب مربوط

Write a comment