امين روانبخش

طراحی وب سایت

هوشمندسازی کسب و کارها

مدرنیزاسیون فرآیندها

هوش تجاری PowerBi

پشتیبانی و راه اندازی میکروتیک

پشتیبانی و راه اندازی سرورهای مجازی VM

امين روانبخش

طراحی وب سایت

هوشمندسازی کسب و کارها

مدرنیزاسیون فرآیندها

هوش تجاری PowerBi

پشتیبانی و راه اندازی میکروتیک

پشتیبانی و راه اندازی سرورهای مجازی VM

حفاظت شده: نمونه کارهای هوش تجاری PowerBi

  • کارفرما: شرکت پارتیان
  • کارفرما 2: شرکت مهندسی سازان
  • نوع دیتابیس: MySql - Sql Server
  • نرم افزار: power bi server
مشاهده دمو

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: